کاسپینمعرفی ماافتخارات و گواهینامه‏ ها

افتخارات و گواهینامه ها

تابلو فرمانهای کاسپین آسانبر منطبق با استاندارد EN-81 اروپا می باشند.

کاسپین آسانبر دارنده گواهینامه های بین المللی ایزو در زمینه های ذکر شده از AGS آمریکا TÜV اروپا و سازمان استاندارد ایران می باشد:

 •      مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008
 •      رضایتمندی مشتری  ISO 10004:2010
 •      رسیدگی به شکایات مشتریان  ISO 10002:2004
 •      گواهینامه مهندسی کیفیت از AGS آمریکا
 •      دارنده گواهینامه استاندارد اروپا  CE
 •      دارای استانداردهای لازم برای مونتاژ بردهای الکترونیکی از کمیسیون فنی تدوین استاندارد ایران ICS:31.180


 •      برگزیده و دریافت کننده تندیس پنجمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور، بالابر، صنایع و تجهیزات وابسته سال 1391
 •      برگزیده و دریافت کننده تندیس کنگره ملی تجلیل از مدیران نام آور عرصه صنعت و اقتصاد سال 1392
 •      برگزیده و دریافت کننده تندیس همایش مهندسی کیفیت سال 1392
 •      برگزیده و دریافت کننده تندیس همایش ساختمان ایمن سال 1392


دارای چندین اختراع تخصصی در زمینه تکنولوژی تابلو فرمان آسانسور:

 •      سیستم  FDO
 •      سیستم  EA-TS
 •      سیستم شارژر هوشمند
 •      سیستم Direct Approach واقعی
جوملا فارسی