کاسپینمعرفی ماکنترل کیفیت در کاسپین

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت محصولات بصورت چند لایه صورت گرفته و محصولات نیمه ساخته بر اساس شاخص‏های مشخص و از پیش تعیین شده مورد بررسی و سنجش قرار می ‏گیرند و در نهایت در ایستگاه‏ کنترل کیفیت نهایی، تست‏ های مکانیکال و الکتریکال محصول نهایی بر اساس استانداردهای تعریف شده توسط کارشناسان مربوطه انجام می‏ گیرد.

بردهای الکتریکی علاوه بر اینکه بصورت جداگانه تست می شوند، پس از نصب بر روی تابلوها نیز کنترل کامل شده و در حقیقت در یک شرایط واقعی و تحت بار سنجیده می شوند.

استفاده از مواد اولیه درجه یک بازار و همچنین مراحل اضافه شده به کنترل کیفیت محصولات کاسپین، هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات این بنگاه تولیدی را افزایش داده ولی کاسپین برای حفظ کیفیت محصولات خود، آسودگی و امنیت مصرف کنندگان همواره این هزینه ها را انجام می دهد.

جوملا فارسی