کاسپینهمکاری با ما
فرم استخدام در شرکت کاسپین آسانبر پارس
راه اول: ارسال روزمه به آدرس ایمیل زیر: cap.employment86@gmail.com /راه دوم: با تکمیل این فرم، اطلاعات فردی شما نزد دپارتمان منابع انسانی شرکت کاسپین محفوظ می ماند تا در زمانیکه به فرد متخصصی مرتبط با تجربه شما نیاز گردید با شما تماس گرفته شود. موارد ستاره دار حتماً باید اطلاعات داشته باشند. در غیر اینصورت فرم شما ارسال نمی گردد.
1 - ثبت اطلاعات فردی -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*)
ورودی نامعتبر
شماره کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر
محل تولد
ورودی نامعتبر
اصلیت
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
تعداد فرزندان
ورودی نامعتبر
شغل پدر
ورودی نامعتبر
شغل همسر
ورودی نامعتبر
وضعیت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر
آدرس محل سکونت (*)
ورودی نامعتبر
شماره همراه (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن ثابت
ورودی نامعتبر
آپلود عکس
ورودی نامعتبر
   
2 - ثبت اطلاعات تحصیلی -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدرک (*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
نام موسسه - دانشگاه (*)
ورودی نامعتبر
معدل (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ اخذ مدرک (*)
ورودی نامعتبر
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدرک
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
نام موسسه - دانشگاه
ورودی نامعتبر
معدل
ورودی نامعتبر
تاریخ اخذ مدرک
ورودی نامعتبر
   
3 - ثبت سوابق شغلی -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام شرکت
ورودی نامعتبر
از تاریخ
ورودی نامعتبر
تا تاریخ
ورودی نامعتبر
سمت
ورودی نامعتبر
مجموع ماه های بیمه شده
ورودی نامعتبر
علت قطع همکاری
ورودی نامعتبر
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام شرکت
ورودی نامعتبر
از تاریخ
ورودی نامعتبر
تا تاریخ
ورودی نامعتبر
سمت
ورودی نامعتبر
مجموع ماه های بیمه شده
ورودی نامعتبر
علت قطع همکاری
ورودی نامعتبر
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام شرکت
ورودی نامعتبر
از تاریخ
ورودی نامعتبر
تا تاریخ
ورودی نامعتبر
سمت
ورودی نامعتبر
مجموع ماه های بیمه شده
ورودی نامعتبر
علت قطع همکاری
ورودی نامعتبر
   
4 - عنوان دوره ها -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان دوره
ورودی نامعتبر
موسسه
ورودی نامعتبر
مدت دوره - ساعت
ورودی نامعتبر
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان دوره
ورودی نامعتبر
موسسه
ورودی نامعتبر
مدت دوره - ساعت
ورودی نامعتبر
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان دوره
ورودی نامعتبر
موسسه
ورودی نامعتبر
مدت دوره - ساعت
ورودی نامعتبر
   
5 - سایر موارد -------------------------------------------------------------------
میزان آشنایی به زبان انگلیسی (*)
ورودی نامعتبر
دستاوردهای علمی، پژوهشی و کاری
ورودی نامعتبر
میزان آشنایی با نرم افزار ها
ورودی نامعتبر
سایر مهارت ها و تخصص های فردی
ورودی نامعتبر
آیا امکان استفاده از وسیله نقلیه شخصی جهت انجام ماموریت های اداری را دارید؟
ورودی نامعتبر
سوابق بیماری
ورودی نامعتبر
میزان حقوق درخواستی - ريال (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ آمادگی برای شروع به کار
ورودی نامعتبر
شغل درخواستی
ورودی نامعتبر
آیا قصد رفتن به خارج از کشور را دارید؟
ورودی نامعتبر
نوع همکاری
ورودی نامعتبر
آیا قصد ادامه تحصیل دارید؟
ورودی نامعتبر
آیا دانشجو هستید؟
ورودی نامعتبر
مشخصات دو نفر از بستگان یا آشنایان (*)
ورودی نامعتبر
آپلود رزومه کاری
ورودی نامعتبر
سایر توضیحات
ورودی نامعتبر
اینجانب صحت تمامی موارد فوق را تایید می نمایم.
ارسال
جوملا فارسی