کاسپینمحصولاتانتخاب مناسب ترین محصول

انتخاب محصول مورد نیاز

 

1
تابلو کنترل آسانسور می خواهم 
می توانید مقایسه انواع تابلو فرمانهای کاسپین را با انتخاب این گزینه مشاهده نمایید.

1.1

 

1.2

 

1.3

 

1.4

      تابلو فرمان دوسرعته می خواهم 

 

      تابلو کنترل درایور دار (3VF) می خواهم  می توانید مقایسه انواع تابلو کنترل های درایودار کاسپین را با انتخاب این گزینه مشاهده نمایید.

 

      تابلو کنترل هیدرولیک می خواهم 

 

      تابلو کنترل دوسرعته به همراه نجات اضطراری می خواهم 

 
2
سیستم نجات اضطراری می خواهم 
سیستم نجات اضطراری مخصوص کارهای هیدرولیک، گیرلسی و گیربکسی طراحی می گردد.
 
3
پنل طبقاتی می خواهم 
برای مشاهده جزئیات پنل طبقاتی کلیک نمایید.
4
ریویزیون باکس می خواهم 
کلیه تابلوهای فرمان کاسپین به همراه ریویزیون باکس عرضه می گردند.
5
تابلو برق اضطراری درب های اتوماتیک و کرکره برقی می خواهم
برای مشاهده جزئیات تابلو برق اضطراری درب های اتوماتیک . کرکره برقی کلیک نمایید.
جوملا فارسی